Image

Výkonný výbor SNA

(schválený na konferencii SNA 25.01.2020 v Zalužiciach):
 • Miroslav Kováč NK Martin

 • Štefan Dunaj NK Belá nad Cirochou

 • Ján Dusko NK Dobrá Niva

 • Jozef Kostúrik NK Ružomberok

 • Martina Klisenbauerová NO KAC Košice

 • Jozef Panica NK Sliač

 • Karol Serdel NK Dobrá Niva

 • Peter Kováč NK Revúca

 • Ján Brutovský NO KAC Košice

   Prezident - Miroslav Kováč

   

  Kontrolná komisia

  (schválená na konferencii SNA 25.01.2020 v Zalužiciach): 

 • Jozef Hrubej NK Tornaľa

 • Michal Šavrnoch NK Ružomberok

 • Patrik Kočiš ÚTM Trebišov

Prezident - SNA

Miroslav Kováč

Miroslav Kováč
Miroslav Kováč038 02 Diaková 104kovac@sportservice.sk

SLOVENSKÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA

Výkonný výbor SNA

Miroslav Kováč
Miroslav KováčNK Martin
Jozef Kostúrik
Jozef Kostúrik NK Ružomberok
Karol Serdel
Karol Serdel NK Dobrá Niva
Štefan Dunaj
Štefan Dunaj NK Belá nad Cirochou
Martina Klisenbauerová
Martina Klisenbauerová NO KAC Košice
Peter Kováč
Peter KováčNK Revúca
Ján Ďusko
Ján ĎuskoNK Dobrá Niva
Jozef Panica
Jozef PanicaNK Sliač
Ján Brutovský
Ján Brutovský NO KAC Košice

Kontrolná komisia

Jozef Hrubej
Jozef Hrubej NK Tornaľa
Michal Šavrnoch
Michal ŠavrnochNK Ružomberok
Patrik Kočiš
Patrik Kočiš ÚTM Trebišov