Kontakt

Pozícia:
Prezident SNA: Miroslav Kováč (038 02 Diaková 104)
Adresa:
SNA: sna@nohejbal-sk.sk , info@nohejbal-sk.sk
Miroslav Kováč: kovac@sportservice.sk

IČO : 30806887, DIČ: 2021778253
Bankové spojenie (štátny účet): VÚB Banka č.ú IBAN: SK75 0200 0000 00178646 8258
BIC: SUBASKBX
Registrácia: MV SR č. VVS/1-900/90-26-7 z 3.6.2016

Adresa / sídlo:
Junácka 6
Bratislava
SK-832 80
Slovakia
Mobilné číslo:
+421 917 800 004
Odoslať e-mail
(voliteľné)
Ďalšie informácie:

Sídlo SNA: Dom športu – administratívna budova . Dopravné spojenie elektri?kou ?. 2 z hlavnej stanice ŽSR, vystúpi? pri Polus City Center.