Previous Next

Výsledky volieb do orgánov SNA

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V Košiciach sa 8. februára uskutočnila konferencia SNA, ktorá je najvyšším orgánom zväzu. Zúčastnilo sa jej 20 delegátov z jedenástich klubov s hlasom rozhodujúcim a traja hostia. Jedným z bodov rokovania boli aj voľby do orgánov SNA. „Staronové“ vedenie zväzu: prezident – Gabriel Viňanský, členovia výkonného výboru: Monika Židziková, Michal Tkáč, Marián Mihok, Ján Kilík, Ladislav Strama a Marián Danko. Členovia Rady: Martina Klisenbauerová, Lukáš Gabák, Ján Kristeľ, Peter Dzurovej, Jozef Hrubej, Miroslav Kováč a kontrolno-revízna komisia: Zuzana Viňanská, Ján Zvonček, Michal Helemik. Blahoželáme a prajeme veľa dobrých a správnych rozhodnutí!