Nohejbal Medzinárodne

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V roku 1987 bola v Bieli, vo Švajčiarsku, založená medzinárodná nohejbalová asociácia pod názvom Federation Footballtennis Association – v skratke IFTA. Zakladajúcimi členmi boli: Taliansko, Anglicko, Švajčiarsko a Nemecko a prvým prezidentom sa stal švajčiar, pán Josef Rothenfluh. Členom sa stal aj Česko-Slovenský federálny nohejbalový zväz (ČSFNZ). Spočiatku bolo potrebné nájsť spoločnú reč z pohľadu pravidiel, pretože v každej členskej krajine hrali podľa vlastných pravidiel a tie sa od ostatných odlišovali. Aj keď na 2. kongrese IFTA 7.1.1989 v Mníchove boli schválené pravidlá, podľa ktorých sa hralo na Slovensku, o rok neskôr sa rozhodlo že 1. Majstrovstvá Európy v roku 1991 sa budú hrať podľa pravidiel usporiadajúcej krajiny (Maďarsko, Švajčiarsko).

Na základe rozhodnutia federálneho zväzu, že ČSFR bude na týchto ME reprezentovať ten oddiel, ktorého hráči budú najúspešnejší v jednotlivých disciplínach celoštátnej federálnej ligy sa stalo, že prvenstvá vo všetkých disciplínach získali hráči nohejbalového klubu DPMK Košice, ktorí sa tak stali reprezentantmi ČSFR. V súťaži trojíc si hráči Ladislav Ivanecký, Jaroslav Žigala, Ladislav Bertko, Štefan Forrai a Miroslav Šimočko, pod vedením trénera Vladimíra Strojného, vybojovali prvý titul Majstrov Európy.

Na 2. ME 1993 v Bukurešti sa po prvý raz predstavila reprezentácia SR aj ČR samostatne. So ziskom jednej zlatej a dvoch strieborných medailí sa Slovensko stalo najúspešnejšou krajinou.

Veľkými písmenami sa do histórie slovenského nohejbalu zapísal rok 1994, kedy nám IFTA zverila organizovanie 1. Majstrovstiev sveta v nohejbale. Uskutočnili sa v Košiciach na vysokej športovej a spoločenskej úrovni, nad ktorými držal záštitu prezident Slovenskej republiky Michal Kováč. Zúčastnilo sa ich 15 krajín zo štyroch kontinentov a Slovensko sa, so ziskom jednej zlatej a dvoch strieborných medailí, aj tu stalo najúspešnejšou krajinou.

Ďalším medzníkom v medzinárodnom nohejbale boli 1. Majstrovstvá sveta žiena juniorov 9.-10.9.2000 v Košiciach. Naši reprezentanti aj v týchto kategóriách ukázali, že patria medzi svetovú špičku ziskom dvoch zlatých medailí v kategórii žien (trojice a dvojice) a jednej zlatej (dvojice), jednej striebornej (trojice) a jednej bronzovej (jednotlivci) v kategórii juniorov. Umiestnenia našich reprezentantov uvádzame v prehľade historických výsledkov.