Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Nohejbal (anglicky “footballtennis”, nemecky “fussballtennis”), športová hra, ktorá vznikla ako obdoba (doplnok) futbalu, sa už v minulosti hrával v rôznych krajinách (Nemecko, Švédsko, Česko a pod.), podľa vlastných pravidiel.

Previous Next

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V Košiciach sa 8. februára uskutočnila konferencia SNA, ktorá je najvyšším orgánom zväzu. Zúčastnilo sa jej 20 delegátov z jedenástich klubov s hlasom rozhodujúcim a traja hostia. Jedným z bodov rokovania boli aj voľby do orgánov SNA. „Staronové“ vedenie zväzu: prezident – Gabriel Viňanský, členovia výkonného výboru: Monika Židziková, Michal Tkáč, Marián Mihok, Ján Kilík, Ladislav Strama a Marián Danko. Členovia Rady: Martina Klisenbauerová, Lukáš Gabák, Ján Kristeľ, Peter Dzurovej, Jozef Hrubej, Miroslav Kováč a kontrolno-revízna komisia: Zuzana Viňanská, Ján Zvonček, Michal Helemik. Blahoželáme a prajeme veľa dobrých a správnych rozhodnutí!

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V roku 1987 bola v Bieli, vo Švajčiarsku, založená medzinárodná nohejbalová asociácia pod názvom Federation Footballtennis Association – v skratke IFTA. Zakladajúcimi členmi boli: Taliansko, Anglicko, Švajčiarsko a Nemecko a prvým prezidentom sa stal švajčiar, pán Josef Rothenfluh. Členom sa stal aj Česko-Slovenský federálny nohejbalový zväz (ČSFNZ). Spočiatku bolo potrebné nájsť spoločnú reč z pohľadu pravidiel, pretože v každej členskej krajine hrali podľa vlastných pravidiel a tie sa od ostatných odlišovali. Aj keď na 2. kongrese IFTA 7.1.1989 v Mníchove boli schválené pravidlá, podľa ktorých sa hralo na Slovensku, o rok neskôr sa rozhodlo že 1. Majstrovstvá Európy v roku 1991 sa budú hrať podľa pravidiel usporiadajúcej krajiny (Maďarsko, Švajčiarsko).

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Nohejbal je na Slovensku vcelku známy šport s dlhou a hlavne úspešnou tradíciou. Hrá sa na rekreačnej a aj súťažnej úrovni. Hrajú ho mladí aj tí skôr narodení – najčastejšie muži. Výnimočne i ženy. Hrá sa vonku na antuke, ale aj dnu v telocvičniach či v športových halách.

Viac o histórii tohto krásneho športu sa môžte dočítať v tejto prílohe:  Historia nohejbalu v SR.pdf

Previous Next

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Mimoriadna konferencia SNA sa uskutoční v sobotu 23. apríla 2016 od 09.00 hod. v Košiciach (Internát – spoločenská miestnosť, Medická ul. č. 4). Na programe bude okrem iného aj návrh nových stanov našej organizácie a voľby prezidenta, členov výkonného výboru a členov kontrolnej komisie SNA.