Propozície M-SR muži jednotlivci

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

1. Všeobecné ustanovenia

A. Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel nohejbalu platných od 1.2.2018, Hracieho poriadku platného od 1.2.2018 a týchto propozícií.

B. Vedúci súťaže: Lukáš Gabák 

C. Usporiadateľ: ŠK Laborec Humenné

Miesto konania: MŠH a telocvičňa na futb. štadióne,

Chemlonská 1, 066 01 Humenné 

D. Termín: 20.10.2018 (sobota) o 09,00 hod

E. Prezentácia: V deň konania v čase od 0830 - 0845 hod

Propozície M-SR 2018 muži jednotlivci.pdf