Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení členovia výkonného výboru, kontrolnej komisie, predstavitelia klubov organizovaných v SNA a aj tí, ktorí o členstve ešte len uvažujete!

Keďže je začiatok roka, tak v prvom rade prijmite moje blahoželanie k novému roku – veľa zdravia, šťastia, rodinnej aj pracovnej pohody a naplnenie nohejbalových prianí a túžob.
Teraz už niekoľko informácii z nášho športového „života“. Pred necelými dvoma mesiacmi – presne 16.-18.11.2018 sa v rumunskom meste Kluž uskutočnili majstrovstvá sveta mužov. Bol to veľký športový sviatok pre všetkých nohejbalistov. Aké výsledky sme dosiahli, je známe. Či teraz dosiahnuté výsledky naplnili alebo nenaplnili naše očakávania, tak aj o tom by sme sa mali rozprávať na konferencii SNA. Hodnotiť by sme mali nielen najvýznamnejšie podujatie, ale vlastne celý nohejbalový rok.