Konferencia SNA – predbežné informácie:

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Vážení členovia výkonného výboru, kontrolnej komisie, predstavitelia klubov organizovaných v SNA a aj tí, ktorí o členstve ešte len uvažujete!

Keďže je začiatok roka, tak v prvom rade prijmite moje blahoželanie k novému roku – veľa zdravia, šťastia, rodinnej aj pracovnej pohody a naplnenie nohejbalových prianí a túžob.
Teraz už niekoľko informácii z nášho športového „života“. Pred necelými dvoma mesiacmi – presne 16.-18.11.2018 sa v rumunskom meste Kluž uskutočnili majstrovstvá sveta mužov. Bol to veľký športový sviatok pre všetkých nohejbalistov. Aké výsledky sme dosiahli, je známe. Či teraz dosiahnuté výsledky naplnili alebo nenaplnili naše očakávania, tak aj o tom by sme sa mali rozprávať na konferencii SNA. Hodnotiť by sme mali nielen najvýznamnejšie podujatie, ale vlastne celý nohejbalový rok.

Zákon č. 440/2015 o športe, ktorý sa začal uplatňovať v roku 2016 priniesol množstvo zmien v oblasti športu. Jednou z takýchto zmien je aj každoročné konanie konferencie, ktorá je podľa Stanov SNA najvyšším orgánom našej organizácie. Tá rozhoduje prakticky o všetkom a preto aj účasť na nej je pre všetky kluby žiaduca. Môžeme sa síce stretávať na turnajoch či ligových zápasoch a občas si niečo povedať či navrhovať, ale najdôležitejšie veci sa musia prejednať a schváliť na konferencii. Termín a miesto tej tohoročnej ešte sa v týchto dňoch upresňuje vo VV SNA. Verím, že sa tam uvidíme viacerí.
V týchto dňoch je ale potrebné venovať pozornosť splneniu svojich povinností, čo sa týka zaplatenia poplatkov – členských a licenčných pre r. 2019. Je preto nutné, aby predsedovia (vedúci) klubov zhromaždili registračné a členské preukazy a zároveň licencie trénerov a rozhodcov ale tie neposielali poštou na adresu SNA (ako bolo viac rokov pred tým – pretože kanceláriu už nemáme), ale buď osobne priniesli na konferenciu, kde im budú potvrdené alebo poštou (prípadne odovzdali osobne) na moju osobnú adresu. Zároveň tiež uhradili bankovým prevodom členské a licenčné poplatky v príslušnej výške na účet Slovenskej nohejbalovej asociácie, ktorý sa nemenil: SK66 0200 0000 0017 8646 0854
(Fotokópiu bankového príkazu úhrady alebo poštovej poukážky je potrebné tiež doručiť spolu s preukazmi + menný zoznam).
Jedine kluby, ktoré budú mať takto splnené náležitosti, sa budú môcť nielen zúčastniť konferencie, ale aj v prípadných voľbách navrhovať svojich členov do orgánov SNA a tak rozhodovať o činnosti asociácie. Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste čo najskôr (max. pred konaním konferencie, ktorá bude 20. januára v Ružomberku) na môj e-mail oznámili záujem o účasť v dlhodobých súťažiach mužov, juniorov a žiakov, prípadne záujem o usporiadanie jednorazových súťaží: Slov. pohár mužov, juniorov a žiakov a tiež majstrovstvá SR vo všetkých kategóriách a disciplínach. To preto, aby sme už na konferencii mohli schváliť systém týchto súťaží a tiež športový kalendár na rok 2019.

S pozdravom

05.01.2019 G. Viňanský

Na stiahnutie Dokumenty SNA 2019