Previous Next

Zasadnutie VV a KK SNA v Ružomberku

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 
V sobotu 7. apríla sa v Ružomberku uskutoční zasadnutie výkonného výboru a kont. komisie. Rokovanie bude o to ťažšie, že ministerstvo školstva nášmu zväzu po prvýkrát v histórii neposkytlo žiadne finančné prostriedky na činnosť! VV SNA 2018