Výtlky na cestách po zime: ako riešiť škody na aute?

Nerovnosti, jamy alebo doslova až priepasti. Výtlk nie sú na našich cestách nič neobvyklé, práve naopak, objavujú sa čoraz častejšie. Údržba cestnej komunikácie by mala byť pre jej správcu prioritou, no nie vždy je na to dostatok času, prostriedkov a technického vybavenia. Odniesť si to potom môže vaše auto a vzniknuté škody treba uhradiť.

Výtlky vznikajú najčastejšie po zime a ťažko sa riešia

Výtlk je poškodenie vozovky, ktoré vzniká najčastejšie vplyvom trvalého mechanického pôsobenia tlakom v konkrétnom mieste, prípadne ako následok narušenia štruktúry cesty na základe poveternostných podmienok, najčastejšie vzniká po zime.

Za stav vozovky prirodzene zodpovedá jej správca:

  • zákon však pozná situácie, kedy nie je možné si škodu z výtlku vymáhať, za takúto škodu je zodpovedný, ak ide o neoznačený a ojedinelý výtlk
  • v prípade, že sa na ceste objaví výtlk „z ničoho nič“ a nemohli ste očakávať, že sa tam bude nachádzať, môžete byť pri vymáhaní škody ešte úspešný
  • ak je však výtlk označený priamo na vozovke, alebo ak je ich na ceste viac a je tu osadené príslušné dopravné značenie, nevymôžete už nič
  • ak sú nerovnosti a diery na ceste, ktoré vyplývajú z toho, že ide o stavebný stav cesty, alebo na ktoré sú vodiči upozornení, škodu od správcu nevymôžete

Pokiaľ si myslíte, že máte nárok na vymáhanie škody, treba dodržať správny postup. Jeho súčasťou je dokumentácia miesta a poškodenia, privolanie polície a dokumentácia celého stavu, zapísanie každej svedeckej výpovede, ktorá je k dispozícii, kontaktovanie asistenčných služieb poisťovne, kde máte PZP a následne oslovenie správcu cesty.

Čo všetko vám môže na vozidle výtlk poškodiť?

Výtlky, čiže jamy na cestách, dávajú zabrať tým častiam vozidla, ktoré sú s nimi v priamom kontakte aj pohyblivým častiam nápravy, ktorá má za úlohu tlmiť nerovnosti na vozovke. Niektoré škody sú viditeľné okamžite, iné sa prejavia s odstupom dní.

Výtlk na ceste vám môže poškodiť tieto časti auta:

Pneumatika: To najviditeľnejšie a takmer okamžité poškodenie súvisí s pneumatikami. Ak sa vám podarí na výtlku nabrať pneumatiku, najčastejšie príde k jej rozrazeniu. Rozraziť ju môžete po obvode plášťa aj na bočnici, závisí od stavu a veku pneumatiky. Výsledok je takmer okamžitý a zjavný, pneumatika stratí tlak obvykle do pár minút, niekedy sekúnd.

Disk: Pri hlbšom a väčšom výtlku dochádza nielen k poškodeniu pneumatiky, ale aj k poškodeniu disku. Platí to hlavne v prípade diskov z ľahkej zliatiny, ktoré sú síce pevné pri dlhodobom tlaku, no nie pri extrémnom preťažení v jednom bode. Najčastejšie dochádza k prasknutiu disku, menej častým prípadom je jeho ohnutie po obvode.

Tlmiče: Úlohou tlmičov je stlmiť nerovnosti na ceste a preto sa netreba príliš čudovať, ak si poškodenie výtlkom odnesú tiež. Narušenie funkčnosti tlmičov sa dá všimnúť vtedy, ak počas jazdy budete počuť akoby plechový zvuk a budete cítiť oveľa intenzívnejšie aj menšie priečne nerovnosti. Poškodenie tlmičov sa odrazí aj na dlhšej brzdnej dráhe.

tlmiče výtlky a PZP

Geometria: Najvážnejším následkom poškodenia vozidla od výtlku je narušenie geometrie celého vozidla. To sa prejaví zbiehajúcimi sa kolesami, nestabilitou vo vedení vozidla, akoby zanášaním vozidla pri jazde na jednu stranu a v najhoršom prípade stratou schopnosti vozidlo ovládať. Poškodená geometria od výtlku patrí k najdrahším opravám.

Pomôcť so škodou môžu PZP aj havarijné poistenie

Aby ste nemuseli riešiť škody na vozidla od výtlku vo vlastnej réžii a potom ich prácne a dlho vymáhať od správcu komunikácie, odporúčame dojednať si poistenie. To môže pokryť náklady týkajúce sa poškodenia všetkých spomínaných súčastí na vozidle.

Pokrytie škôd po výtlkoch sa dá dojednať tak v povinnom zmluvnom, ako aj v havarijnom poistení. V prípade PZP si však budete musieť dojednať aj pripoistenie pre poškodenie diskov alebo pneumatík, v tomto prípade budú pokryté škody iba na týchto častiach. Havarijné poistenie je z pohľadu krytia škôd po výtlkoch komplexnejšie a širšie.

Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby a to práve pre prípady poškodenia kolies. Ak sa vám stane defekt v dôsledku výtlku, asistenčná služba vám pomôže ho opraviť. Pokiaľ bude poškodenie pneumatiky vážne, zabezpečí služba odtiahnutie vozidla.

Podľa konkrétneho poistného balíčka poisťovňa môže uhradiť opravu poškodenej pneumatiky, novú pneumatiku, preplatenie opravy disku alebo nový disk či náklady na geometriu. Poškodenie tlmičov väčšina poisťovní neuhrádza, alebo ak áno, iba čiastočne a do určitého limitu. Napriek tomu sa vyplatí poistenie proti výtlkom dojednať.

Ako a kde si dojednať poistenie proti výtlkom?

Poistenie škôd spôsobených výtlkom na ceste môže byť súčasťou PZP aj Kasko poistenia. Ak nechcete zbytočne preplatiť poistné a chcete ušetriť čas aj energiu, môžete si dojednať poistenie cez internet. K tomu slúžia online kalkulačky a porovnávače.

Nájsť najvýhodnejšie a najlepšie poistenie je hračka:

  • najskôr do online kalkulačky zadáte údaje o vozidle a údaje o sebe ako poistníkovi, vrátane poistnej histórie, od ktorej sa bude odvíjať bonus či malus
  • potom si vyberiete druh poistenia, o aké máte záujem, v prípade PZP zvoľte pripoistenie proti výtlkom, v havarijnom na balík proti výtlkom
  • vyplňte všetky zvyšné údaje, odošlite ich a počkajte na porovnanie poistení, kde na jednom mieste získate prehľad o všetkých balíčkoch poistenia
  • ak vás nejaký konkrétny zaujme, stačí si ho vybrať a odoslať žiadosť o uzatvorenie poistenia, kontaktovať vás bude poistný expert a proces uzavrie

Vybavenie poistenia cez internet je otázkou niekoľkých minút. Pozornosť venujte najmä dôkladnému porovnaniu jednotlivých možností. Nepozerajte iba na cenu poistného, ale aj na limity pre poistné udalosti, v tomto prípade pre poškodenie po výtlku.

Zamerajte sa aj na úroveň asistenčných služieb, čiže na ich rozsah. Pre jednotlivé úkony v rámci asistencie poisťovne uplatňuje rôzne limity alebo spoluúčasť, rozhodujte sa aj podľa toho. Uzatvorenie poistenia proti výtlkom cez internet nadobúda platnosť spravidla okamžite, poistné zaplatíte tiež online a všetky doklady vám prídu na mail.