Najčastejšie otázky o PZP Uniqa

Viacero motoristov a majiteľov vozidiel považuje povinné zmluvné poistenie za samozrejmosť a tak ho častokrát uzatvoria aj bez podrobnejších znalostí o podmienkach poistenia. Pritom je veľmi dôležité poznať odpovede na niekoľko praktických otázok.

Tu sú tie najčastejšie a zároveň najdôležitejšie:

Uplatňuje sa pri povinnom zmluvnom poistení Uniqa spoluúčasť?

Nie, pri povinnom zmluvnom poistení Uniqa nevyžaduje spoluúčasť poistníka pri poistnom plnení za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla voči tretím osobám. Nakoľko poisťovňa neuplatňuje ani amortizáciu pri servise starších vozidiel, nemusíte sa obávať žiadnych nečakaných výdajov v prípade poistnej alebo škodovej udalosti.

Sú nejaké špecifické podmienky pre dodatočné pripoistenia?

Áno, na rozdiel od všeobecného a komplexného havarijného poistenia sú v prípade dodatočných pripoistení obvykle nižšie poistné limity. Napríklad v prípade pripoistenia čelného skla je limit do 1 000 €, pripoistenie smrti vodiča má maximálnu poistnú sumu 10 000 € a pripoistenie trvalých následkov úrazu zas maximálnu sumu 30 000 €.

Akú výhodu prinášajú partnerské autoservisy Uniqa pre poistníka?

V rámci rozšírených asistenčných služieb môžete získať zvýhodnený alebo bezplatný odťah do partnerského preferovaného autoservisu. To však platí len v prípade istých podmienok, napríklad bezplatný odťah je možné zrealizovať len v prípade nehody a len pri splnení iných podmienok. Najväčšou výhodou je ale každopádne finančná výhodnosť odtiahnutia vozidla.

Aký servis je zahrnutý v prípade pripoistenia právnej ochrany?

Ak si priplatíte aj špeciálne pripoistenie zvané Právnik do auta, získavate právnu ochranu 24 hodín denne pre súkromné aj služobné vozidlá bez ohľadu na to, kto je vodičom. Pomoc získate v štátoch EÚ aj niektorých nečlenských krajinách a zahŕňa právnu pomoc pri nehode a priestupku, vymáhanie náhrady škody a aj riešenie sporu v prípade opravy.

Uzatvorenie online a prečo využiť porovnanie

Či už budete poisťovať nové vozidlo bez predošlej poistnej histórie alebo pôjde o zmenu pôvodného povinného zmluvného poistenia, najlepšou voľbou pri dojednaní novej zákonnej poistky je internet. Môžete uzavrieť online za pár minút.

Ako na to? Celý proces by sa dal zhrnúť do postupnosti týchto 4 krokov:

CEZ KALKULAČKU SI NA ZÁKLADE ÚDAJOV O VÁS A VOZIDLE ZISTITE MOŽNOSTI POISTENIA.

POROVNAJTE SI VŠETKY POISTNÉ BALÍČKY OD VIACERÝCH POISŤOVNÍ A VYBERTE SI TEN NAJLEPŠÍ.

DOPLŇTE ZVYŠNÉ OSOBNÉ ÚDAJE A TECHNICKÉ PARAMETRE A UZAVRITE NOVÚ POISTNÚ ZMLUVU.

NA MAIL VÁM PRÍDU POTREBNÉ DOKUMENTY, TIE PODPÍŠTE A MÔŽETE SI UŽÍVAŤ NOVÉ POISTENIE.

Pochopiteľne, ak ste už mali predtým uzatvorenú zákonnú poistku za zodpovednosť za škody spôsobené motorovým vozidlom, nezabudnite starú zmluvu zrušiť formou písomnej výpovede. Nová zmluva vám príde mailom spoločne s bielou a zelenou kartou, čiže dokladmi o poistení. Tie potom stačí doma už len vytlačiť.

Uzatvorenie PZP online a prečo využiť porovnanie

Ak využijete na porovnanie online kalkulačku alebo porovnávač, získate:

 • úsporu času a energie, nakoľko celý proces dojednania nového povinného zmluvného poistenia vybavíte cez internet a bez nutnosti osobnej návštevy pobočky
 • prehľad o všetkých možnostiach zákonného poistenia a to na jednom mieste, podmienkou samozrejme je použitie serióznych porovnávacích služieb
 • možnosť uzatvoriť poistenie, ale aj ho zaplatiť, tu je však podmienkou, aby bola platba priamo na účet poisťovne a nie sprostredkovateľovi poistenia

Cez internet si viete porovnať povinné zmluvné poistenie pre všetky vozidlá podliehajúce zákonnej povinnosti dojednania poistenia zodpovednosti. Takto si viete teda vypočítať, ale aj uzavrieť, nielen pre osobné auto, ale aj pre motocykel, skúter, prívesný vozík či obytný príves. Určite však využite služby len serióznych online kalkulačiek.

PLATIŤ VIETE Z POHODLIA DOMOVA

AK SA ROZHODNETE UZATVORIŤ POISTENIE CEZ OVERENÚ A SERIÓZNU POROVNÁVACIU SLUŽBU, MÔŽETE ZAPLATIŤ ZA POISTENIE DOKONCA AJ HNEĎ O JEHO UZATVORENÍ CEZ INTERNET. AKO? NAPRÍKLAD ONLINE PLATOBNOU KARTOU ALEBO MOBILOM CEZ QR KÓD. BUDE TO RÝCHLE, VÝHODNÉ A POHODLNÉ.

Online PZP kalkulačka a odporúčania, ako ho uzatvoriť najlepšie

Chceli by ste si dojednať najlacnejšie a zároveň najlepšie povinné zmluvné poistenie cez internet? V takom prípade sú na to ideálnou cestou porovnávače a online kalkulačky, ktoré vám umožnia zistiť, ktoré poistenie je najvýhodnejšie a čo za danú cenu získate.

Pri výbere konkrétnej porovnávacej služby však zohľadnite:

 • či sa jedná o známu značku, ak ide o porovnávač alebo kalkulačku, ideálne je, ak je súčasťou portálu s dlhodobejšou históriou, ktorý komplexne rieši poistenie
 • či okrem porovnania a výpočtu ponúka služba aj možnosť priameho uzatvorenia a to bez nejakých sprostredkovateľských poplatkov navyše k cene poistného
 • či vychádzajú kalkulačka aj porovnávač z aktuálnych údajov a či ponúkajú dostatok informácií nielen o cenách za zákonnú poistku, ale aj o nefinančných údajoch
 • či sú ceny konečne a či výpočet zahŕňa všetky zľavy, pre pohodlie je tiež dôležité, aby ste si vystačili so zadaním ŠPZ a potvrdením údajov o vozidle a vašich údajov

V prípade, ak budete porovnávať a aj uzatvárať povinné zmluvné poistenie cez overenú online kalkulačku alebo porovnávaciu službu, môžete naplno využiť všetky výhody. To platí tak pre poistenie v poisťovni Uniqa, ako aj pre iné poisťovne. Práve na základe porovnania podmienok na celom trhu viete nájsť najvýhodnejšiu poistku. Do pozornosti vám dávame tiež túto overenú kalkulačku.

Výtlky na cestách po zime: ako riešiť škody na aute?

Nerovnosti, jamy alebo doslova až priepasti. Výtlk nie sú na našich cestách nič neobvyklé, práve naopak, objavujú sa čoraz častejšie. Údržba cestnej komunikácie by mala byť pre jej správcu prioritou, no nie vždy je na to dostatok času, prostriedkov a technického vybavenia. Odniesť si to potom môže vaše auto a vzniknuté škody treba uhradiť.

Výtlky vznikajú najčastejšie po zime a ťažko sa riešia

Výtlk je poškodenie vozovky, ktoré vzniká najčastejšie vplyvom trvalého mechanického pôsobenia tlakom v konkrétnom mieste, prípadne ako následok narušenia štruktúry cesty na základe poveternostných podmienok, najčastejšie vzniká po zime.

Za stav vozovky prirodzene zodpovedá jej správca:

 • zákon však pozná situácie, kedy nie je možné si škodu z výtlku vymáhať, za takúto škodu je zodpovedný, ak ide o neoznačený a ojedinelý výtlk
 • v prípade, že sa na ceste objaví výtlk „z ničoho nič“ a nemohli ste očakávať, že sa tam bude nachádzať, môžete byť pri vymáhaní škody ešte úspešný
 • ak je však výtlk označený priamo na vozovke, alebo ak je ich na ceste viac a je tu osadené príslušné dopravné značenie, nevymôžete už nič
 • ak sú nerovnosti a diery na ceste, ktoré vyplývajú z toho, že ide o stavebný stav cesty, alebo na ktoré sú vodiči upozornení, škodu od správcu nevymôžete

Pokiaľ si myslíte, že máte nárok na vymáhanie škody, treba dodržať správny postup. Jeho súčasťou je dokumentácia miesta a poškodenia, privolanie polície a dokumentácia celého stavu, zapísanie každej svedeckej výpovede, ktorá je k dispozícii, kontaktovanie asistenčných služieb poisťovne, kde máte PZP a následne oslovenie správcu cesty.

Čo všetko vám môže na vozidle výtlk poškodiť?

Výtlky, čiže jamy na cestách, dávajú zabrať tým častiam vozidla, ktoré sú s nimi v priamom kontakte aj pohyblivým častiam nápravy, ktorá má za úlohu tlmiť nerovnosti na vozovke. Niektoré škody sú viditeľné okamžite, iné sa prejavia s odstupom dní.

Výtlk na ceste vám môže poškodiť tieto časti auta:

Pneumatika: To najviditeľnejšie a takmer okamžité poškodenie súvisí s pneumatikami. Ak sa vám podarí na výtlku nabrať pneumatiku, najčastejšie príde k jej rozrazeniu. Rozraziť ju môžete po obvode plášťa aj na bočnici, závisí od stavu a veku pneumatiky. Výsledok je takmer okamžitý a zjavný, pneumatika stratí tlak obvykle do pár minút, niekedy sekúnd.

Disk: Pri hlbšom a väčšom výtlku dochádza nielen k poškodeniu pneumatiky, ale aj k poškodeniu disku. Platí to hlavne v prípade diskov z ľahkej zliatiny, ktoré sú síce pevné pri dlhodobom tlaku, no nie pri extrémnom preťažení v jednom bode. Najčastejšie dochádza k prasknutiu disku, menej častým prípadom je jeho ohnutie po obvode.

Tlmiče: Úlohou tlmičov je stlmiť nerovnosti na ceste a preto sa netreba príliš čudovať, ak si poškodenie výtlkom odnesú tiež. Narušenie funkčnosti tlmičov sa dá všimnúť vtedy, ak počas jazdy budete počuť akoby plechový zvuk a budete cítiť oveľa intenzívnejšie aj menšie priečne nerovnosti. Poškodenie tlmičov sa odrazí aj na dlhšej brzdnej dráhe.

tlmiče výtlky a PZP

Geometria: Najvážnejším následkom poškodenia vozidla od výtlku je narušenie geometrie celého vozidla. To sa prejaví zbiehajúcimi sa kolesami, nestabilitou vo vedení vozidla, akoby zanášaním vozidla pri jazde na jednu stranu a v najhoršom prípade stratou schopnosti vozidlo ovládať. Poškodená geometria od výtlku patrí k najdrahším opravám.

Pomôcť so škodou môžu PZP aj havarijné poistenie

Aby ste nemuseli riešiť škody na vozidla od výtlku vo vlastnej réžii a potom ich prácne a dlho vymáhať od správcu komunikácie, odporúčame dojednať si poistenie. To môže pokryť náklady týkajúce sa poškodenia všetkých spomínaných súčastí na vozidle.

Pokrytie škôd po výtlkoch sa dá dojednať tak v povinnom zmluvnom, ako aj v havarijnom poistení. V prípade PZP si však budete musieť dojednať aj pripoistenie pre poškodenie diskov alebo pneumatík, v tomto prípade budú pokryté škody iba na týchto častiach. Havarijné poistenie je z pohľadu krytia škôd po výtlkoch komplexnejšie a širšie.

Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby a to práve pre prípady poškodenia kolies. Ak sa vám stane defekt v dôsledku výtlku, asistenčná služba vám pomôže ho opraviť. Pokiaľ bude poškodenie pneumatiky vážne, zabezpečí služba odtiahnutie vozidla.

Podľa konkrétneho poistného balíčka poisťovňa môže uhradiť opravu poškodenej pneumatiky, novú pneumatiku, preplatenie opravy disku alebo nový disk či náklady na geometriu. Poškodenie tlmičov väčšina poisťovní neuhrádza, alebo ak áno, iba čiastočne a do určitého limitu. Napriek tomu sa vyplatí poistenie proti výtlkom dojednať.

Ako a kde si dojednať poistenie proti výtlkom?

Poistenie škôd spôsobených výtlkom na ceste môže byť súčasťou PZP aj Kasko poistenia. Ak nechcete zbytočne preplatiť poistné a chcete ušetriť čas aj energiu, môžete si dojednať poistenie cez internet. K tomu slúžia online kalkulačky a porovnávače.

Nájsť najvýhodnejšie a najlepšie poistenie je hračka:

 • najskôr do online kalkulačky zadáte údaje o vozidle a údaje o sebe ako poistníkovi, vrátane poistnej histórie, od ktorej sa bude odvíjať bonus či malus
 • potom si vyberiete druh poistenia, o aké máte záujem, v prípade PZP zvoľte pripoistenie proti výtlkom, v havarijnom na balík proti výtlkom
 • vyplňte všetky zvyšné údaje, odošlite ich a počkajte na porovnanie poistení, kde na jednom mieste získate prehľad o všetkých balíčkoch poistenia
 • ak vás nejaký konkrétny zaujme, stačí si ho vybrať a odoslať žiadosť o uzatvorenie poistenia, kontaktovať vás bude poistný expert a proces uzavrie

Vybavenie poistenia cez internet je otázkou niekoľkých minút. Pozornosť venujte najmä dôkladnému porovnaniu jednotlivých možností. Nepozerajte iba na cenu poistného, ale aj na limity pre poistné udalosti, v tomto prípade pre poškodenie po výtlku.

Zamerajte sa aj na úroveň asistenčných služieb, čiže na ich rozsah. Pre jednotlivé úkony v rámci asistencie poisťovne uplatňuje rôzne limity alebo spoluúčasť, rozhodujte sa aj podľa toho. Uzatvorenie poistenia proti výtlkom cez internet nadobúda platnosť spravidla okamžite, poistné zaplatíte tiež online a všetky doklady vám prídu na mail.

PZP porovnanie môže ušetriť značné peniaze

Porovnanie PZP je najlepším spôsobom, ako ušetriť a zároveň získať poistnú ochranu presne na mieru. Kým v minulosti bolo nutné osobne navštíviť poisťovne, dnes už všetko vybavíte online. To znamená významnú časovú úsporu a zároveň zrýchlenie celej operácie. Výsledkom sú výhodná cena a povinné zmluvné poistenie dojednané z domu.

PZP porovnanie cez internet z pohodlia domova

Pre porovnanie povinného zmluvného poistenia môžete zvoliť dva spôsoby. Prvým je zistiť aktuálne podmienky a parametre PZP v jednotlivých poisťovniach.

Druhým spôsobom je využiť online nástroje a porovnávače, ktoré to spravia za vás. V oboch prípadoch je výhodou, že nemusíte nikam chodiť osobne, všetko vyriešite z domu. Stačí vám k tomu notebook, počítač, tablet alebo aj smartfón. Výhodou online PZP porovnania je aj komplexnosť, na jednom mieste získate všetky podmienky naraz.

Ak ide o benefity využitia porovnania cez internet, tie sú:

 • finančná výhodnosť, takýmto spôsobom nájdete najlepšiu možnú cenu, ale využiť aj všetky bonusy, zľavy a akcie v rámci poistenia na 100 %
 • jednoduchosť,  stačí len do online porovnávača vložiť údaje o poistníkovi a vozidle a potom už len počkať na výpočet poistenia a jeho porovnanie
 • komplexnosť a detailnosť, vďaka porovnaniu sa dozviete o všetkých balíčkoch PZP na trhu, vrátane rôznych pripoistení alebo asistenčných služieb
 • rýchlosť a pohodlie, nemusíte nikam osobne chodiť a do pár minút máte porovnanie PZP hotové, navyše, môžete si ho aj uzavrieť a to cez internet

Nielen porovnanie, ale aj uzatvorenie PZP online

Práve spomínané uzatvorenie PZP online je z pohľadu pohodlia a jednoduchosti najväčšia výhoda. Dojednať si povinné zmluvné poistenie môžete priamo na webstránke poisťovne, ale pripravíte sa tým o benefity z porovnania. Preto to treba spojiť.

Podľa toho, či vám porovnávač PZP umožní uzatvoriť poistenie, by ste si mali vyberať aj porovnávacie nástroje. Hľadajte preto také, kde môžete  požiadať o uzatvorenie a ideálne, ak nie je potrebné kvôli tomu nikam chodiť. Z právneho hľadiska platí aj dojednanie PZP cez internet, technicky to v dnešnej dobe tiež už nie je žiadny problém.

Poistnú zmluvu, poistné podmienky, asistenčnú kartičku aj zelenú kartu vám poisťovňa automaticky pošle na mail. Zelenú kartu v papierovej podobe zvykne potom poslať aj na poštovú adresu. To všetko do pár dní od uzatvorenia zákonnej poistky.

Tá môže platiť okamžite a momentom uzatvorenia PZP, ale aj od ľubovoľného dátumu v budúcnosti. Nič vám teda nebráni využiť porovnanie PZP naplno.

Parametre, kritéria a vlastnosti, ktoré treba porovnať

Pri porovnaní PZP cez internetové porovnávače je dôležité všímať si detailne niektoré konkrétne parametre. Tie majú totiž na poistenie, či už cenu alebo šírku krytia, veľký vplyv. Nepozerajte preto iba na výslednú cenu, ale choďte viac do detailov.

Čo si všímať pri porovnaní poistiek najviac? Najmä toto:

Výkon motora alebo objem valcov: Poisťovne využívajú pre základný výpočet PZP výkonnosť daného vozidla. Čím je vozidlo výkonnejšie, tým väčšie riziko mu priradia a tým je aj vyššia cena za PZP. Niektoré používajú výkon motora v kW, iné zas objem valcov motora v cm3. Na porovnanie oboch výpočtov je ideálne porovnanie.

Bezškodový priebeh: Vplyv na konečnú cenu a výhodnosť poistenia má bezškodový priebeh. V praxi ide o obdobie, kedy ste ako poistník nemali škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu. (Prečítajte si článok aké máte možnosti pri nehode, kde vás poškodí auto bez uzavretej a platnej PZP TU) Každá poisťovňa využíva iné odstupňovanie zľavy za tento priebeh, to isté aj v prípade malusu za škodový priebeh. Online porovnávač vám to prehľadne ukáže.

Bezškodový priebeh

Zľavy a akcie: Okrem bonusu za bezškodový priebeh ponúkajú poisťovne aj rôzne akcie alebo zľavy. Môže to byť podľa veku, okresu bydliska poistníka, využívania iných poistení majetkového alebo životného typu alebo aj na základe využívania bankových služieb. Bežnou súčasťou ponuky sú aj akcie pre konkrétne značky či skupiny poistníkov.

Šírka pripoistenia: Trendom posledných rokov je ponúkať v rámci PZP nielen pokrytie škôd, ktoré spôsobíte vy, ale aj tých, ktoré sa stanú vám. Za týmto účelom ponúkajú poisťovne rôzne pripoistenia a práve tie vám pomôže online PZP porovnanie vybrať a vzájomne porovnať. Každá poisťovňa má inú šírku takéhoto pripoistenia.

Asistenčné služby: Na prvý pohľad sú všetky poisťovne čo do rozsahu asistencie zhodné, ale práve porovnanie vám môže ukázať, že nie. Zamerajte sa jednak na rozsah asistencie doma aj v zahraničí, zároveň sledujte limity pre jednotlivé služby. Ak cestujete častejšie a aj do zahraničia, oplatí sa priplatiť si v poistení za rozšírenú asistenciu k PZP.

Ako a kde nájsť najlepšie a komplexné PZP porovnanie

Na internete je viacero portálov venujúcich sa porovnaniu povinného zmluvného poistenia. Nie všetky sú ale rovnako kvalitné, práve naopak, niektoré môžu viac uškodiť, ako pomôcť. Tým nemyslíme iba vyššiu cenu, ale hlavne nekvalitné poistné krytie.

Zamerať sa treba na tieto znaky kvalitného porovnania:

 • online porovnávač je známej značky alebo na webovej stránke, ktorá sa venuje poisteniu komplexne a na odbornej úrovni, ideálne dlhodobo
 • porovnanie na mieru aj zadaním ŠPZ vozidla, nielen podľa parametrov vkladaných manuálne, čo je pohodlnejšie a jednoduchšie
 • porovnanie je čo najširšie, sú v ňom zaradené všetky poisťovne a všetky poistné balíčky alebo produkty PZP, o každom je čo najviac informácií
 • porovnávač je detailný z pohľadu informácií o každom jednom poistení, či už ide o možnosti pripoistenia, asistenčné služby a poistné limity

Veľmi dôležité je, aby vám online porovnávač vypočítal cenu poistenia na mieru a so zohľadnením všetkých zliav a akcií. Jedine tak môžete nájsť naozaj najlepšie a najvýhodnejšie PZP na trhu. Skutočne kvalitný porovnávač vám potom umožní o poistenie aj požiadať. Bez dodatočných provízií, poplatkov alebo navýšenia pôvodnej ceny.

Ak ide o dojednanie PZP, práve overené a známejšie online porovnávače sú zárukou najvýhodnejšej ceny aj bezproblémového procesu. V opačnom prípade to môže trvať príliš dlho, uzatvorenie bude komplikované a zaplatíte províziu navyše, pozrieť si to môžete aj na tomto webe.

Čo robiť ak Vás poškodí auto bez uzavretej PZP

Povinné zmluvné poistenie auta je, ako už vyplýva z jeho názvu, povinné. Ukladá to zákon a jazdenie s autom bez platného PZP sa trestá peňažnou pokutou. Žiaľ, aj tak sa nájdu jedinci, ktorí sú nezodpovední a jazdia autom aj bez platnej zákonnej poistky. Čo však robiť ak ste účastníkom kolízie, ktorej účastníkom je vozidlo bez PZP alebo sa k škode nikto neprihlási a z miesta utečie?

Dôvodom pre útek z miesta nehody môže byť aj neplatné PZP. Ďalším dôvodom môže byť alkohol za volantom, ale aj skratové správanie, prípadne strach z malusu PZP teda z navýšenia jeho ceny. https://www.poistit.sk/

Situácie, kedy príde majiteľ k svojmu zaparkovanému autu a nájde ho poškodené nie sú ničím výnimočným. Ak už vinník nemôžu ostať na mieste a počkať do príchodu vlastníka poškodeného auta mal by nechať za stieračom aspoň svoje číslo alebo údaje. Aj takýto postup sa síce berie ako útek z miesta nehody, ale stále lepšie ako nič.

Čo ak teda nenájdete za stieračom žiaden lístok a ostanete na parkovisku pred panelákom alebo obchodným domom sami s poškodeným autom? Mali by ste zavolať políciu cez číslo 158. Pred príchodom polície si zadokumentujte všetky poškodenia, viditeľné aj menej viditeľné. V dnešnej dobe už drvivá väčšina vlastní smartphone s relatívne kvalitným fotoaparátom. Odfoťte aj miesta, ktoré sa nezdajú byť príliš poškodené. Neskôr pri obhliadke vozidla sa môže ukázať, že poškodení je viac ako sa na prvý pohľad javilo. Napr. ak Vám niekto poškodí buchnutím koleso, ráz sa môže preniesť na nápravu atď. Pričom disk kolesa môže byť poškodený len minimálne.

Kto a ako Vám preplatí škody na aute

Sú dve možností od koho Vám za škodu spôsobenú na aute prídu peniaze. Polícia začne pátrať vinníka nehody, ktorý utiekol, prostredníctvom bezpečnostných kamier alebo prostredníctvom svedectiev okoloidúcich svedkov. Ak sa vinník vypátra uhradí škodu cez jeho PZP, no stále mu hrozí pokuta vo výške až do 1300 eur so zákazom šoférovania v hornej hranici až na 5 rokov.

V prípade ak sa vinník podarí dopátrať a dopátraný vinník nemá uzavreté PZP štafetu preberá Garančný fond Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Garančný fond si v ďalšom kroku začne vymáhať peniaze od vinníka bez uzavretého PZP.

havarijné poistenie

Čo ak sa vinníka nepodarí nájsť

Ak sa vodičovi, ktorá svojím motorovým vozidlom spáchal nehodu a škody na inom majetku či aute podarí z miesta nehody ujsť a polícii sa naopak nepodarí vinníka vypátrať máte jednoducho smolu. Všetky náklady spojené s opravou Vášho auta si budete musieť uhradiť sami. Nemusí sa jednať o malé náklady a sumy. Len zalakovanie jedného dielu stojí od 100 eur. V prípade pokriveného disku si pripravte podľa rozmeru kolesa od 50 € vyššie. Ak sú nenávratne poškodené karosárske diely a je treba nové nedajbože aj s oknami suma sa ťahá k tisícke. Svetlá tiež nezvyknú byť lacnou záležitosťou ak nemáte halogény, ktoré splašíte z bazáru. Všetko sa samozrejme odvíja konkrétneho modelu auta. Ale máte aj inú možnosť.

Havarijné poistenie

Tou možnosťou je práve KASKO poistenie, ktoré nie je povinné. Nezahŕňa v sebe PZP takže musíte mať okrem havarijného poistenia uhradenú aj zákonnú poistku. K úhrade škody sa tak dostanete cez havarijnú poistku. Bude Vám stačiť zápisnica od polície a fotodokumentácia nehody, ktorú si môžete nafotiť aj mobilom.

Pri výbere poisťovne a produktu havarijného poistenia si dajte pozor na parametre ako spoluúčasť. Tá sa vyjadruje v percentách, ale ja ohraničená minimálnou sumou. Poriadne si naštudujte čo všetko poistenie kryje a za akých podmienok. A samozrejme posledný a najdôležitejší faktor je výška poistenia. Dnešná doba ponúka jednoduché zorientovanie sa v množstve ponúk slovenských poisťovní. Na internete nájdete viacero kalkulačiek, ktoré porovnávajú ponuky všetkých poisťovní, nechýba medzi nimi Kooperativa, ČSOB, AXA či UNION.

Kalkulačka pre havarijné poistenie nielen porovnáva ponuky, ale je možné uzavrieť poistku aj online bez toho, aby ste museli tráviť čas na pobočkách poisťovne. Všetko vyriešiť online. jedna z nich sa nachádza tu: https://www.poistit.sk/havarijne-poistenie-kalkulacka/